Ponuky a rezervácie

Modul ponuky a rezervácie umožňuje prácu s prijatými objednávkami z verejného webu, prácu so zájazdami cestovných kancelárií zobrazovaných na verejnom webe (filtrovanie, prioritizácia atď.), tvorbu a evidenciu vlastných ponúk, vkladanie vlastných popisov štátov a destinácií a nastavenie portofólia ponúkaných cestovných kancelárií na verejnom webe.

Nástroje v Ponukách a rezerváciách:

 • Rezervácia- evidencia rezervácií zájazdov cestovných kancelárií a rezervácií vlastných ponúk prijatých z verejného webu.
 • Callback - evidencia prijatých callbackov z verejného webu.
 • Detaily ponúk - vyhľadávanie konkrétneho zájazdu podľa jeho ID.
 • Priority hotelov - prioritizácia vybraných hotelov z celej ponuky cestovných kancelárií vo vyhľadávaní  na verejnom webe.
 • Vyhľadávacie masky - tvorba a evidencia vlastných vyhľadávacích masiek.
 • Top ponuky - tvorba a evidencia top ponúk.
 • Filtrovacie kritériá - tvorba a evidencia filtrovacích kritérií.
 • Vlastné ponuky - tvorba a evidencia vlastných ponúk.
 • Štáty Popisy štátov - tvorba a evidencia vlastných popisov štátov.
 • Destinácie - tvorba a evidencia vlastných popisov destinácií.
 • Cestovné kancelárie - nastavenie portofólia ponúkaných cestovných kancelárií na verejnom webe.