Užívatelia

Modul Užívatelia obsahuje správu všetkých užívateľov, ktorý majú prístup do systému. V tomto module môžete vytvárať ďalšie užívateľské účty, editovať existujúce užívateľské účty alebo užívateľské účty mazať.