Hromadné označovanie CK v administrácii

Ut 30.november 2010


V administraci CeSYSu je možné hromadne označovať viac cestovných kancelárií, v ktorých bude prebiehať vyhľadávanie zájazdov. Odpadá tak pracné aktivovanie/deaktivovanie jednotlivých cestovných kancelárií.

Postup: prihláste sa do administračného rozhrania CeSYS -> Ponuky a rezervácie -> Cestovné kancelárie -> pomocou check boxov môžete nastaviť hromadne, ktoré Ck chce Ca využívať.

Váš tím CeSYS