Najnovšie funkcie PDF letákov a Top ponúk

St 13.jún 2012

Na základe Vašich prianí a podnetov sme rozšírili funkcie pre export PDF letákov Vyhľadávač -> príslušný zájazd -> PDF

Medzi nové funkcie patrí voľba farby textu a po otvorení ponuky -> Viac možností možno zmeniť obrázok alebo zadať cenu pred a po zľave.

Do kolónky Cena je možné zadať aktuálnu cenu zájazdu a do kolónky Cena pred zľavou cenu pôvodnú.

Pomocou voľby Zmeniť obrázok je možné zvoliť si z obrázkov , ktoré daný zájazd obsahuje alebo si nahrať obrázok vlastný.

Vlastný obrázok je možné pridať v časti

Nastavenie -> Nastavenie vzhľadu-> ID 124 Vlastné obrázky do PDF letákov

Po voľbe Zmeniť sa Vám otvorí jednoduchý editor, na ktorý ste si už zvykli. Po uložení vlastného obrázku sa Vám následne bude zobrazovať pri exporte PDF letákov pri všetkých zájazdoch.

PDF

Pri exporte letákov sa Vám rozdiel cien prejaví zobrazením pôvodnej ceny a zľavy v percentách, ktorú Vám systém zo zadaných cien automaticky prepočíta.

Top ponuky v sideboxe

Novinkou je aj spôsob zobrazovania Vašich Top ponúk. Teraz si môžete Top ponuky zobraziť tiež v sideboxe.

Správa obsahu -> Top ponuky -> Zmeniť / Nový obsah -> Top ponuka (sidebox) .

Štýl zobrazenia Vašej Top ponuky v sideboxe si následne môžete vybrať v časti

Ponuky a rezervácie->príslušná Top ponuka->Zmeniť / Nová Top ponuka -> a je možné si zvoliť z variánt riadkového zobrazenia, stĺpcového, textového alebo slideru.

V prípade otázok kontaktujte našu hotline podporu na tel +421 34 622 8004 alebo na skype podporask.cesys