Jednotná zmluva v CeSYS

Pi 3.august 2012

Využite možnosť vytvorenia jednotnej Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorá Vám uľahčí administratívu spojenú s vybavením klienta.

Vďaka systému CeSYS a jednotnej Zmluvy o obstaraní zájazdu máte možnosť z objednávky z webu alebo z vyhľadávača
jednoduchým spôsobom vytvoriť zmluvu rýchlo a efektívne.

Po prijatí objednávky sa údaje o zájazde , klientovi, CK a CA automaticky preklopia do formulára a vy len doplníte čo je potrebné.
Potom už len stačí vytvoriť PDF a odoslať vrátane príloh (Všeobecné zmluvné podmienky, Garančný list, Poistné podmienky resp.
ďalšie dokumenty...) klientovi alebo vytlačiť.

Informáciu o tom, či je Jednotná zmluva o obstaraní zájazdu konkrétnej ck aktívna nájdete v záložke Predaj -> Cestovná kancelária -> Zmluva -> Akceptuje

Tím CeSYS