Padli posledné obmedzenia v grafike top ponúk

Po 17.december 2012

Padli posledné obmedzenia v grafike top ponúk

Stĺpcová, riadková alebo textová podoba top ponúk vo Vašom CeSYS je minulosťou. Pridali sme ďalšie možnosti zobrazenia, ktorá Vám za poplatok ... Nie, nepridali sme ďalších pár možností grafickej podoby top ponúk s motiváciou ich predať, ale dáme Vám úplnú voľnosť v možnosti naštýlovania top ponúk. A samozrejme zdarma pre všetkých.

K čomu slúžia?

Nástroj Zoznam Šablón slúži k vytvoreniu vlastnej grafickej šablóny top ponúk. Umožňuje "poskladať si" grafickú a obsahovú podobu top ponuky podľa Vašej predstavy. S nastavením nového vzhľadu top ponúk v administrácii CeSYsu Vám radi pomôžeme na hotline podpore, stačí nám povedať Vašu predstavu. Tri pôvodné systémové grafické podoby (stĺpcová, textová, riadková) zostávajú zachované.

Kde sa nastavujú?

Administrácie -> Ponuky a rezervácie -> Zoznam šablón -> Nová šablóna Top ponúk

Grafická podoba (napr. veľkosť a farba pozadia top ponuky, farba a veľkosť textu atď.) sa nastavuje pomocou formátovacích značiek XHTML, obsahová časť a potom pomocou zástupných znakov (napr. značka %HOTEL% zobrazí názov hotela, %DATE_FROM% zobrazí dátum začiatku zájazdu).

Ako vytvorím novú šablónu?

a) šablónu chcem vytvoriť od vás (prostredníctvom hotlinu)

Než pre Vás začneme novú šablónu vytvárať je dobré si zamýšľanú predstavu nakresliť na papier. Predovšetkým aké informácie chcete v top ponuke uvádzať a ako bude graficky a farebne zložená. Takto pripravené zadanie stačí poslať na hotline podporu a o zvyšok sa postaráme my.

b) šablónu si chcem vytvoriť sama (sám)

Vytvorenie novej šablóny zrealizujete v nasledujúcich krokoch:

  • 1) Do poľa Názov zadajte označenie pod ktorým chcete novú šablónu uložiť.
  • 2) Do poľa Počiatočný kód vložte informácie v html podobe, ktoré budú zobrazené pred vlastnou obsahovou časťou top ponúk.
  • 3) Do poľa Šablóna ponuky vložte hlavnú časť HTML kódu, pomocou ktorého chcete nastaviť obsahovú a grafickú podobu top ponuky. Vypísanie jednotlivých údajov o zájazde vkladajte pomocou zástupných znakov. Zoznam nájdete v dolnej časti stránky pod odkazom Zobraziť všetky zástupné znaky.
  • 4) Do poľa Oddelovač môžete vložit HTML kód, ktorým vytvoríte grafickú podobu prechodu medzi jednotlivými top ponukami (napr. striedajúcu sa farbu párnych a nepárnych riadkov a pod.)
  • 5) Do poľa Koncový kód vložte HTML kód, ktorým ukončíte novú podobu top ponuky.

Veríme, že tento nový nástroj prispeje k rozšíreniu možností práce s Vašim CeSYSom.

 

Aktivujte si zákaznícke účty, sú vylepšené

 

Majú už Vaši klienti založené svoje zákaznícke účty vo Vašom CeSYSe? Pokiaľ nie, informujte ich o tejto možnosti. Propojením schránky zájazdov a objednávkového formulára s účtom zákazníka sa výrazným spôsobom zjednodušil a zrýchlil proces odoslania objednávky a zároveň sa všetky zájazdy uložené v schránke ukladajú do príslušných zákazníckych účtov.

Import údajov z účtu zákazníka do objednávky

V prípade, že má Váš klient vytvorený svoj zákaznícky účet, automaticky sa mu z jeho účtu vyplnia kontaktné údaje do objednávkového formulára. Vyplnenie a odoslanie objednávky by tak malo byť pre Vašich klientov rýchlejšie a komfortnejšie.

 

Prepojenie schránky s účtom zákazníka

Schránku zájazdov sme tiež naviazali na účty zákazníkov. Všetky zájazdy, ktoré si do nej Vaši zaregistrovaní klienti uložia, im v schránke zostávajú bez ohľadu na to, z akého počítača na Vaše stránky prichádzajú.

Potrebujete pomôcť s nastavením?

V prípade otázok kontaktujte našu hotline podporu na telefóne 034 622 8004 alebo na skype podporask.cesys. K dispozícii sme Vám tiež na facebooku.

Tím CeSYS