Nový manuál a rozšírenie SEO modulu

St 24.apríl 2013

 

Do CeSYSu sme vložili ďalšie novinky a vychytávky, ktoré by Vám mali pomôcť s jednoduchšou a efektívnejšou prácou v systéme.

SEO modul a vlastný text vo vyhľadávacích maskách

Nové nástroje nájdete v editácii vyhľadávacej masky alebo pri vytváraní novej masky. Pod nastavením Rozšíreného vyhľadávania nájdete SEO modul a nižšie môžete vložiť vlastný text pri vyhľadávacích maskách.

V SEO module môžete definovať nadpis H1 a meta tag "Description" pre stránku s vyhľadávacou maskou. Zobrazenie textu môžete povoliť  pomocou zaškrtávacích políčok. Týmito políčkami môžete rozhodnúť, kde se Vám text bude zobrazovať. Máte celkom štyri možnosti, ktoré medzi sebou môžete ľubovolne kombinovať, a to sú Zobraziť na titulnej stránke (zobrazí text pri maske vloženej na úvodnej strane webu), Zobraziť v sideboxe (zobrazí text pri maske v sideboxe), Zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania (zobrazí text vo výsledkoch vyhľadávania a na podstránke s maskou) a Zobraziť pri hoteli (zobrazí text v detailu hotela). Následne sa Vám sprístupnia tri textové polia, kde môžete definovať text pred vyhľadávacou maskou, za vyhľadávacou maskou a za výsledkami vyhľadávania.

Nový užívateľský manuál v administrácii

Nový užívateľský manuál je hotový a od dnešného dňa ho máte k dispozícii v administrácii Vášho  CeSYSu. Nájdete ho na rovnakom mieste ako pôvodne, tj. v horizontálnom menu pod položkou Manuál. Novú verziu sme vytvorili v rovnakej logickej štruktúre akú má administrácia (pre lepšiu orientáciu), jednotlivé kapitoly sme popísali užívateľsky prístupnejším spôsobom a k dispozícii je vylepšené fulltextové vyhľadávanie.

Pri každom nástroji je stručne popísaný účel pre ktorý slúži, uvedená je cesta, kde ho v administrácii nájdete a rozpísaný je detailný postup - krok za krokom - ako s nástrojom pracovať. Pridali sme ďalej tématické kapitoly, napr. ako začať pracovať s CeSYSom, základné názvoslovie a skratky, časté otázky a odpovede (FAQ) a na titulnej stránke bude uvedený popis novo pridaných nástrojov a funkcií. Veríme, že Vám bude manuál kedykoľvek k dispozícii a pomôže s prácou vo vašom CeSYSe.

Nový uživatelský manuál v administraci


Váš tím CeSYS