Newsletter v CeSYSe

Št 20.február 2014

Newsletter je rozdelený do piatich logicky prepojených krokov, v ktorých zostavujete Vaše obchodné oznámenie.

  • 1. Príjemcovia - je možné vybrať maximálne 4 rôzne skupiny a priamo zadať zoznam e-mailových adries oddelených čiarkou (bez medzier) alebo všetky adresy klientov (netriedený zoznam všetkých e-mailových adries).
  • 2. Predvoľby - zadávanie vlastností odoslaného newslettera. Predmet správy, ktorá bude rozoslaná. Odosielateľ a e-mail odosielateľa sa príjemcom zobrazí ako "Vojtěch Tůma". Názov je iba interné označenie, ktoré je vidieť iba v zozname newsletterov v administrácii.
  • 3. Obsah - tu sa vytvorí obsah danej správy pomocou editora. Pod editorom je tlačítko pre zmenu farieb, kde je nutné následne kliknúť na "Použiť". Celý newsletter je možné odoslať na testovacej adrese, pomocou tlačítka "Odoslať Test". Newsletter príde iba na testovaciu adresu a bude vyzerať tak isto, ako keď príde klientovi.
  • 4. Prílohy - ku každému newsletteru je možné pridať prílohy. Celková veľkosť príloh nesmie presiahnuť 1 MB. Pokiaľ chcete odoslať súbor väčší ako 1 MB, umiestnite ho na Váš verejný web a do newslettera uveďte iba odkaz na tento súbor. Prílohy, ktoré sú odoslané spolu s newsletterom nie sú uložené na serveri!
  • 5. Zhrnutie - v tomto kroku sa už newsleter automaticky ukladá. Je tu vidieť prehľad newslettera tesne pred odoslaním. Pokiaľ zvolíte "Odoslať teraz", tak sa newsletter rozošle na všetky adresy zadané v prvom kroku.

Šikovné funkcie

Uloženie newslettera v priebehu jeho tvorby

V kľúčových krokoch je možné newsletter uložiť a neskoršie sa k nemu vrátiť. Takto "neodoslaný" newsletter má v zozname newsletterov tlačítko "Zmeniť", kde je možné newsletter dokončiť.

Duplikácia newsletterov

Všetky odoslané newslettery môžete duplikovať. Pri duplikácii newslettera sa vytvorí nový newsletter a predvyplnia sa mu hodnoty pôvodného newslettera. Pokiaľ chcete niektoré údaje zmeniť, môžete tak urobiť v jednotlivých krokoch v hornom menu.

Mali by ste vedieť...

Kontakty

V minulosti bola táto sekcia pomenovaná "Newsletter". Kontakty boli presunuté do samostatnej sekcie a bola vytvorená sekcia "História".

V Kontaktoch môžete vytvárať nové kontakty alebo editovať existujúce kontakty. Import a export zostal zachovaný vo formáte CSV. Pokiaľ máte vyexportované staré kontakty, tak sa do nového systému naimportujú zvyčajnou cestou, ale nebudú mať vyplnené meno a priezvisko.

Tiež pribudla nová možnosť pridávať jeden kontakt do viacerých skupín. Pridali sme stĺpec zdroj, ktorý hovorí odkiaľ bol kontakt pridaný. Môžu nastať 3 stavy: web, admin, import. Web znamená, že kontakt sa pridal sám cez verejný web. Admin je zadanie cez administráciu a import je vytvorenie kontaktov cez naimportovanie kontaktov. Tento údaj je platný iba pri kontaktoch vytvorených po 7. februári (spustenia nového newslettera).

Šablóny

Zostali nezmenené. V šablónach je možné si vytvoriť šablónu do newslettera, ktorú je možné v treťom kroku pomocou editora naimportovať.

Veríme, že Vám nový newsletter pomôže k cielenejšiemu a úspešnejšiemu odosielaniu Vašich obchodných oznámení.

Tím CeSYS