Nové prehľadnejšie objednávkové formuláre. Vrátane kalkulácie konečnej ceny.

Pi 22.máj 2015

Vylepšili sme pre všetkých uživateľov CeSYSu formuláre cenníkov v objednávke, a to ako na verejnom webe tak vo vyhľadávači v administrácii. Teraz sú jednoduchšie, prehľadnejšie a rovnaké ako pre ponuky CK tak vlastné ponuky. Naviac zrýchľujú tvorbu kalkulácie konečnej ceny zájazdu podľa počtu osôb a veku detí. Táto novinka je automaticky aktívna.

1. Skladba osôb v zájazde

V zájazde môže klient zadať požadované zloženie účastníkov zájazdu.

2. Kalkulácia ceny zájazdu

Podľa zadanej skladby účastníkov zájazdu sa automaticky vyberie vyhovujúca izba do ktorej je možné všetkých účastíkov ubytovať a automaticky sa vyplní cenník vrátane konečnej ceny (4) za zájazd za všetkých účastníkov zájazdu (v súčte cenníkových položiek na konci kalkulácie). Táto funkcia je k dispozícii pri CK, pri ktorých už CeSYS vie počítať s cenníkovými položkami (napr. CK Hechter, Aeolus, Hydrotour, Globtour,...). Ďalšie CK priebežne zaraďujeme.

Ak je k dispozícii viac možných izieb, vzniknú dve varianty obsadenosti. V prípade, že sa žiadna izba automaticky nevyberie, môžete cenník vyplniť ručne a zobraziť konečnú cenu opäť na konci kalkulácie.

Nepovinné príplatky je možné pridávať do cenníkov ručným výberom z roletky nepovinných príplatkov.

3.Extra služby

Ak ponúkate extra služby ako je napríklad Click2Claim, môžete ich zobrazovať pod kalkuláciou ceny zájazdu ako samostatné položky, ktoré si môže klient k zájazdu zakúpiť. Extra služby sú spracované graficky atraktívnym spôsobom a ak ich chcete v cenníku zobrazovať, musíte ich mať zapnuté v administrácii vášho CeSYSu.

Validácia a odoslanie objednávky

  • validácia informácií pred odoslaním formulára je teraz prehľadnejšia a klienti hneď vidia čo konkrétne zabudli vyplniť alebo vyplnili nesprávne
  • zaškrtávacie pole pod objednávkovým formulárom (napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov atď.) zostalo nezmenené.

Odoslanie kalkulácie na tri kliknutia z CeSYS Vyhľadávača

Rovnakým spôsobom sme vylepšili aj cenník v internom CeSYS vyhľadávači.

Naviac sme vylepšili odosielanie rýchlych ponúk Vašim klientom. Tlačítko "Odoslať emailom - kompletný cenník" sme nahradili novou voľbou, ktorá umožňuje vytvoriť kalkuláciu s konečnou cenou za všetkých účastníkov zájazdu na tri kliknutia.

 

  • 5. Odoslať kalkuláciu - umožňuje odoslať ihneď na zadaný email informácie o termíne zájazdu vrátane kalkulácie konečnej ceny za všetkých účastníkov zájazdu (ak viete skladbu účastníkov zájazdu)
  • 6. Odoslať cenník - umožňuje odoslať ihneď na zadaný email informácie o termíne zájazdu vrátane cenníkových položiek k zájazdu (ak neviete skladbu účastníkov zájazdu )

Veríme, že vylepšené objednávkové formuláre prispejú k zvýšeniu miery konverzií na vašom webe a zároveň zjednodušia prácu s tvorbou kalkulácií v internom CeSYS vyhľadávači.

Úspešnú sezónu praje tím CeSYS!