Zobrazenie usporiadateľa zájazdu podľa novely českého zák. č. 159/99 Zb

Ut 5.január 2016

Pre cestovné agentúry, ktoré využívajú českú verziu CeSYSu (napr. vo forme framu) sme boli nútení pristúpiť k zmene zobrazovania organizátora zájazdu z dôvodu dodržania podmienok stanovených v novele českého zákona č. 159/99 Zb. o niektorých podmienkach podnikania a o výkone niektorých činností v oblasti cestovného ruchu, ktorá nadobudla platnosť 28.12.2015

Jedným z ustanovení je aj povinnosť cestovnej agentúry uvádzať informácie o organizátorovi zájazdu na rovnakej úrovni internetovej stránky ako podstatné informácie o zájazde. V detaile zájazdu je teda po novom uvedený celý názov a IČ organizátora zájazdu.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto zmeny kontaktujte prosím hotline podporu.

Tím CeSYS.