Nová CK v CeSYSe: Travel is IN

Ut 19.apríl 2016

Cestovná kancelária Travel is IN ponúka zážitkové pobyty na Slovensku aj v zahraničí, gastro pobyty s Martinom Pycom Rauschom, fitness pobyty s trénerom Krisom, dog friendly pobyty, poznávacie pobyty a cyklozájazdy.

Aktivujte si ich v admine CeSYS v časti Predaj -> Cestovné kancelárie -> ID 148 Travel is IN zakliknúť ako aktívnu.