Nová cestovná kancelária v CeSYSe: CK Koge

Po 30.máj 2016

Cestovná kancelária KOGE - cestovanie s geografmi, s.r.o., je slovenským touroperátorom zameraným najmä na organizovanie poznávacích zájazdov do atraktívnych destinácií, ale aj do iných európskych regiónov.

S organizovaním týchto zájazdov máme dlhoročné skúsenosti, keďže naša cestovná kancelária vznikla z aktivít geografického pracoviska - Katedry geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre študentov špecializujúcich sa na štúdium geografie sme organizovali zahraničné expedície, poznávacie zájazdy a študijné pobyty, aby si v praxi mohli overiť teoretické poznatky, ktoré získali počas štúdia. Postupne sme takto navštevovali viaceré európske krajiny, ale našou "top destináciou" sa postupne stávala Škandinávia, najmä Nórsko. Neskôr sa na naše školské poznávacie zájazdy "nabaľovali" bývalí absolventi a ich rodinní príslušníci, ako aj ich priatelia a priatelia priateľov aj z profesií mimo učiteľskej profesie. Takto vznikla viac-menej len na základe osobných referencií a odporúčaní pomerne veľká skupina cestovateľov, ktorí s nami začali na zájazdy chodiť pravidelne.

V roku 2014 sme sa preto rozhodli založiť cestovnú kanceláriu KOGE - cestovanie s geografmi a naše skúsenosti z cestovania spojeného s poznávaním ponúknuť aj záujemcom o cestovanie mimoškolských kruhov. Zostávame však hlavne učiteľskou, geografickou cestovnou kanceláriou a našu cenovú ponuku sa stále snažíme prispôsobovať možnostiam učiteľských peňaženiek. Napriek tomu však naše služby poskytujeme s maximálnou snahou o profesionalitou v každej oblasti, avšak prioritou bude dodržať náš slogan, aby všetci tí, ktorí poznávací zájazd z našej ponuky absolvovali mali po jeho skončení skutočne pocit, že "CESTOVALI S GEOGRAFMI".

Aktivujte si nás v admine CeSYS v časti Predaj -> Cestovné kancelárie -> ID 151 Koge zakliknúť ako aktívnu.

S úctou

Dr. Michal KOVAČIC, PhD.

Cestovná kancelária KOGE - cestovanie s geografmi