Novinka pre cestovné kancelárie- CeSYS Axelerátor

Pi 1.júl 2016

Čo to je Axelerátor?

CeSYS Axelerátor je nástroj určený pre cestovné kancelárie k online marketingu vybraných produktov v províznom predaji.

K čomu slúži Axelerátor?

Väčšina províznych predajcov, ktorí "fungujú" na CeSYSe, vyhľadávajú a spracúvajú ponuky zájazdov v internom CeSYS vyhľadávači. Axelerátor umožňuje výber konkrétnych termínov zájazdov cestovných kancelárií a ich zobrazenie na titulnej stránke tohto vyhľadávača. CeSYS vyhľadávač v súčasnej dobe používa takmer 300 cestovných agentúr v SR k vyhľadávaniu zájazdov pre svojich klientov, tvorbu prezentácií, tlači letákov do výkladov a ďalších informácií pre podporu preadja koncovým klientom.

Ako sa Axelerátor ovláda?

1. Prihlásenie do CeSYS Axelerátora- v aktivačnom emaili, ktorý Vám pošleme do 48 hodín od zaplatenia faktúry, nájdete www adresu (url), na ktorej sme Vám CeSYS Axelerátor aktivovali (napr. http://naseck.cesys.info/admin). Na tejto adrese sa zobrazí prihlasovací formulár. Vložte do neho prihlasovacie meno a heslo, ktoré nájdete taktiež v aktivačnom emaili.

Ak ste už užívateľom CeSYS, napr. využívate niektorú z variánt Profi, Štandard, Frame alebo TOM, prihlasujete sa obvyklým spôsobom do svojej už existujúcej administrácie. Po úspešnom prihlásení sa Vám zobrazí prostredie administrácie s aktivovaným Axelerátorom. Ak je všetko v poriadku, v hornom menu budete mať aktívnu položku "Axelerátor".

2. Vyhľadávanie termínov z našich zájazdov- než začnete so samotným vyhľadávaním termínov Vašich zájazdov, ktoré budete vkladať do Axelerátora, doporučujeme, aby ste si urobili aspoň rámcovú predstavu o tom, aké produkty budete chcieť "axelerovať".

3. Čo všetko môžem robiť s vloženými termínmi- ak ste klikli v hornom menu na záložku Axelerátor, nachádzate sa teraz v prostredí Axelerátora. Na obrazovke svieti tabuľka "Aktívne termíny" so zoznamom všetkých termínov, ktoré ste vložili do Axelerátora. Každý riadok obsahuje jeden termín a zobrazené sú všetky informácie k neu naviazané (napr. do akého štátu, hotela a v akej dĺžke je termín usporadúvaný).

Do kolónky "Aktivovať od - do" môžete upraviť dobu  zobrazovania termínu na titulných stránkach všetkých CeSYS Vyhľadávačov zaokrúhlenú na celé dni, tzn. po tú zadanú dobu sa bude termín zobrazovať.

Pomocou odkazu "Zmazať" môžete termín zo zoznamu vymazať.

V ľavej časti obrazovky svieti vertikálne menu odkazujúce na:

  • Aktívne termíny (úvodná stránka Axelerátora, popísané vyššie)
  • Archív termínov (tabuľka s archivovanými termínmi)
  • Zaplatené obdobie (grafické znázornenie Vami zaplateného obdobia + obdobie, ktoré majú zaplatené iné cestovné kancelárie

4. Zobrazenie vybraných termínov na titulnej stránke CeSYS Vyhľadávača- vami zadané aktuálne sa zobrazujúce termíny môžete sledovať na titulnej stránke Vášho CeSYS Vyhľadávača.

Zobrazenie "axelerovaných" termínov prebieha paralelne na titulných stránkach všetkých CeSYS vyhľadávačov a riadi sa poradím v jednotlivých zoznamoch termínov a ich dobami zobrazovania. Maximálny počet cestovných kancelárií, ktoré môžu svoje termíny zobrazovať je obmedzený na päť (5 stĺpcov x 3 termíny).

Súčasne v jeden deň sa od jednej ck zobrazia iba tri termíny. Termíny sa graficky radia do stĺpcov. Máte k dispozícii práve jeden stĺpec. 

Počty zobrazení Vami "axelerovaných" termínov môžete sledovať v Archíve termínov.

V prípade záujmu je vám k dispozícii naša hotline podpora na emaile podpora@cestovnysystem.sk alebo na telefone +421 948 121 199.