CeSYS je pripravený na GDPR

Pi 25.máj 2018


Vážení a milí priatelia,


Nástroje CeSYS sú pripravené na GDPR. Došlo k niekoľkým zmenám, ktoré si zaslúžia pozornosť. Nejedná sa však o žiadne "revolučné zmeny" a vy môžete aj naďalej pracovať s CeSYS bez obáv, tak ako ste zvyknutí. Najdôležitejšou zmenou na vašom webe je nová podoba "súhlas so spracovaním osobných údajov". Určite si všimnete nových zašrktávacích políčok aj na miestach, kde doteraz neboli, ďalej nového znenia súhlasov a tzv. poučenie správcu.


GDPR tlačí na konkrétnosť v ohľade aké údaje, za akým účelom a ako dlho budeme spracovávať. A práve z tohto dôvodu si už nevystačíme s jedným neobmedzeným generálnym súhlasom. Na vašom webe sme tak v spolupráci s našou právnou kanceláriou pripravili u každého nástroja možnosť udelenia relevantného súhlasu s možnosťou ďalšej správy týchto súhlasov. Všetky nástroje na udelenie súhlasov sú automaticky nastavená a ak je akékoľvek z vašej strany za bez problémové, nemusíte už nič na vašom webe nastavovať (napr. Vytvárať vlastné emaily s textami súhlasov pre newsletter atď.). Všetko máte prehľadne pripravené v administrácii vášho CeSYSu.


Pre nástroje krátkodobej povahy, alebo k okamžitému vybaveniu (dopyt po zájazde a callback) vyžadujeme od potencionálneho klienta súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu do spracovania požiadavky, najdlhšie však na dobu 3 mesiacov. Ostatné nástroje slúžiace marketingovým účelom potom obsahujú dokument, kedy žiadame o 3 roky udelenia súhlasu. Dobu aj znenie súhlasov môžete v administrácii meniť. Pred začatím zmien však odporúčame kontaktovať našu podporu.
V administrácii CeSYSu pribudol úplne nový nástroj, ktorý Vám umožní súhlasy pri jednotlivých klientoch evidovať a spravovať. Pred uplynutím expirácie Vám umožní tiež odoslať predĺženie súhlasu za účelom evidencie a marketingovým aktivitám (newsletter atď.)


Pre lepšiu prehľadnosť a z dôvodu nestálych podmienok GDPR sme pre vás pripravili špeciálna informačný web, ktorý nájdete na adrese: gdpr.mojcesys.sk. Prosíme sledujete tento web, rovnako ako naše newslettre, kde budeme uverejňovať novinky podľa toho ako sa celá úprava GDPR bude meniť a nástroje v CeSYSe na tento vývoj reagovať.