Novinka: Obchodné prípady

Po 25.február 2019

Vážení priatelia,

ďalšia z noviniek pri príležitosti 10 rokov CeSYSu na Slovensku je časť novej administrácie venovaná predaju- Obchodné prípady. Už žiadny neporiadok v informáciách o vašich klientoch, predaných zájazdoch, dohodnutých zmluvách a platbách. Na viac s novým kalendárom a možnosťou automatických pripomenutí, tak aby ste Vy ani klient už na nič nezabudli.

 

 

Obchodná agenda Vašej cestovky bude v ucelenej podobe vedená na jednom mieste v elektronickej podobe

 • rýchly prístup a tvorba obchodných prípadov priamo z CeSYSe (Vyhľadávač, dopyt z webu atď.)
 • prehľadné zobrazenie všetkých dôležitých údajov a informácií ku konkrétnemu obchodnému prípadu (dopyt, ponuka, rezervácia, zmluvy atď.)
 • automatické pripomínanie dôležitých akcií a stavom v budúcnosti (platby, odbavenie atď.)
 • možnosť priradenia obchodných prípadov rôznym pracovníkom
 • obchodné prípady sa nikdy nestratia; môžete sa k nim kedykoľvek a odkiaľkoľvek (kde máte pripojenie k internetu) vrátiť, kontrolovať atď.
 • sú pre všetkých užívateľov zdarma

 

 


Práca s obchodnými prípadmi "kopíruje" logiku predaja zájazdov v cestovnej agentúre:

Obchodný prípad si môžete predstaviť ako šanón do ktorého zakladáte listy s informáciami k práve riešenej ponuke pre Vášho klienta (ponuky zájazdov, zmluvy o zájazde, rozpis platieb, vybavenie atď.) a informácie na týchto listoch aktualizujete pomocou stavov (rozpracované, rezervácia, cestovná zmluva, atď.). Tento šanón môžte založiť v prehľadnej elektronickej podobe z niekoľkých miest v administrácii Vášho CeSYSu. Môžete sa k nemu vrátiť vždy, keď potrebujete zistiť ako ďaleko ste s jeho odbavením alebo keď potrebujete aktualizovať jeho stav.

 • Prípad: List Prípad si môžete predstaviť ako štítok na zložke, na ktorom sú uvedené základné informácie o obchodnom prípade: jeho názov, dátum založenia, kto ho založil a základné parametre ponuky. Súčasne je tu zobrazená pre rýchlu orientáciu časová osa (“timeline”) obchodného prípadu graficky znázorňujúca vývoj jeho vybavovania.
 • Ponuky a dopyty:  V liste Ponuky a dopyty vytvárate a spravujete zoznam konkrétnych ponúk priradených do obchodného prípadu. Jedná sa o ponuky, ktoré sme klientovi buď vyhľadali v CeSYS Vyhľadávači, vytvorili z dopytu či callbacku z webu alebo vložili neskôr do už existujúceho obchodného prípadu.
 • Rezervácia a zmluvy: V liste Rezervácie a zmluvy spravujete a doplňujete zoznam záznamov o rezerváciách (na ponúknuté zájazdy klientovi) a záznamy o zmluvách o zájazde (taktiež na ponúknuté zájazdy klientovi).
 • Služby: V liste Služby spravujeme doplnkové služby k zájazdu, napr. cestovné poistenie, parkovanie atď. V prípade stále sa opakujúcich doplnkových služieb môžte vytvoriť vlastnú šablónu. Cenu doplnkovej služby môžte pridať do rozpisu platieb v liste Platby a súčasne môžte evidovať výšku provízie z jednotlivej doplnkovej služby.
 • Platby: v liste Platby spravujete rozpis platieb k uzavretým zmluvám o zájazde v danom obchodnom prípade. Pracovať môžte s platbami príjmovými aj výdavkovými, evidenciou Vašich provízií a taktiež doplnkových služieb k zájazdu, ktoré nie sú evidované na zmluve o zájazde. Pridali sme aj rýchlu tvorbu pokladničných dokladov a faktúr príjmových platieb.
 • Odbavenie: List s rozpisom odbavenia klienta; evidujete kto, kedy a akým spôsobom odbavuje klienta.
 • Termín: V liste termín CeSYS zaznamenáva skladbu zájazdov podľa požiadavkou, ktoré Vám boli predané klientom a podľa ktorých ste klientovi vyhľadali a predali ponuku v rámci jemu priradenému obchodnému prípadu.
 • Agenda: List Agenda obsahuje jednoduchý plánovací kalendár slúžiaci k evidencii udalostí ako sú volanie či schôdza s klientmi pre daný obchodný prípad. Súčasne do neho môžete zaznamenávať jednotlivé akcie v rámci obchodného prípadu na ktoré chcete byť upozorňovaní.
 • Súbory: Zoznam súborov, ktoré ste si nahrali k obchodnému prípadu, napr. zmluvy o zájazde, naskenované písomné potvrdenia atď.
 • História: List História si môžete predstaviť ako automatický záznamník (log) zmien realizovaných v obchodnom prípade (nedá sa zmazať). Slúži k evidencii všetkých zmien, ktoré ste Vy nebo Vaši pracovníci v rámci vybavovania obchodného prípadu urobili. Môžte použiť pre spätnú kontrolu v prípade zistených nezrovnalostí.
 • Cestovná kancelária: V liste Cestovná kancelária pri obchodnom prípade vidíte informácie o cestovke s ktorou klient cestuje vrátane dôležitých dokumentov, poistka atď.

Veríme, že obchodné prípady prispejú k ďalšiemu zjednodušeniu Vašej každodennej agende.