Konečné ceny v CeSYSu

St 16.december 2009

Vážení přátelé.

 
Dne 15.12.2009 byla odvysílána v hlavní zpravodajské relaci TV NOVA reportáž týkající se povinosti uvádění konečných cen u zájezdů.
 
Informace v této reportáži vyrčené považujeme za přinejmenším nešťastné. 
 
Jako provozovatelé systémů a elektronických řešení pro cestovní ruch se ohrazujeme proti výrokům tiskového mluvčí AČCKA pana Okamury, který svými komentáři neadekvátním způsobem generalizuje problematiku týkající se podnikatelského prostředí v českém turistickém ruchu.
 
Dle našeho názoru není problematika konečných cen v elektronických mediích současnou právní úpravou jednoznačně ošetřena a umožnuje více výkladů. Jako největší nedostatek nové právní úpravy považujeme především absenci odkladu její účinnosti, tak aby byla poskytnuta všem dotčeným subjektům nezbytně nutná doba pro korekce jejich elektronických aplikací. Představa, že je možné provést tyto mnohdy velmi komplikované úpravy bezodkladně, je lichá. S tímto faktem se již bohužel nedá nic dělat. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že tištěné katalogy (a v nich obsažené informace o cenách) vyrobené před 18.11.2009 jsou novou právní úpravou nespostihnutelné, domníváme, že stejný výklad by měl být aplikován i na elektronické katalogy a jejich strukturu vytvořenou před tímto datumem. Toto stanovisko zaznělo i na Dnech provizních prodejců a bylo diskutováno s analytikem MF panem ing.Trojkem.
 
Oficiální stanovisko MF ke konečným cenám:
Účinnost novely zákona o cenách a aplikace nových pravidel

Vzhledem k tomu, že novela zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, neexistuje speciální úprava zajištující určitou legisvakanci nově stanovených pravidel. Je proto třeba respektovat skutečnost, že v průběhu druhého pololetí roku 2009 již byly některé katalogy cestovních kanceláří na příští sezónu vydány, jiné již byly zadány do výroby. Pro posuzování platnosti nového ustanovení § 13a je třeba za rozhodné posuzovat datum předání zpracování katalogu grafickému (nebo obdobnému) studiu nebo přímo tiskárně. Pokud k tomuto úkonu došlo před účinností zákona, budou informace obsažené v katalozích posuzovány podle stávajících právních předpisů (totéž platí přiměřeně pro cenové informace v katalozích na webových stránkách).

V praxi to bude znamenat, že po určité období mohou současně existovat katalogy různých cestovních kanceláří obsahující cenové informace podle dosavadní úpravy a podle nových pravidel.

zdroj: Ministerstvo financí ČR.
 
Tým CeSYS