Štatistiky prístupov

Modul štatistiky obsahuje podrobné informácie návštevnosti vášho webu.

Výhody štatistík prístupov

Môžete sledovať kedykoľvek návštevnosť vášho webu podľa viacerých ukazovateľov:

  • Kedy: prístupy Za mesiac, dni v mesiaci, dni v týždni, hodiny atď.
  • Kto: krajiny, hostia, posledná návšteva, nepreložená IP adresa, roboti atď.
  • Navigácie: trvanie návštev, vstupné stránky, výstupné stránky, OS, verzie atď.
  • Referencie: odkazujúce vyhľadávače, odkazujúce stránky atď.
  • Ostatné: chybné kódy HTTP, nenájdené stránky atď.

Do CeSYSu vieme začleniť aj sledovanie návštevnosti pomocou Google Analytics.

Štatistika prístupov slúži ako zdroj informácií k optimalizácii pre internetové vyhľadávače (SEO.)