Klienti a zmluvy

Modul evidencie klientov a zmlúv obsahuje databázu klientov, zmlúv a cestovných kancelárií, vrátane filtrov pre vyhľadávanie  v jednotlivých položkách (meno, číslo zmluvy a pod.)

Klienti

  • Tento modul obsahuje zoznam všetkých klientov, ktorých vybavujete (preposlali požiadavku cez web, urobili telefonickú požiadavku, rezervovaní klienti).
  • V klientoch je možné vyhľadávať podľa krstného mena, priezviska alebo miesta bydliska
  • Môžete vkladať aj ďalších klientov manuálne

Zmluvy

  • Položka zmluvy obsahuje zoznam všetkých zmlúv v systéme
  • V zmluvách je možné v evidencii klientov a zmlúv vyhľadávať podľa viacero kritérií (priezviska klienta, hotela, cestovnej kancelárie, atď.)

Cestovné kancelárie

  • Slúži k uchovávaniu informácií, s ktorou cestovnou kanceláriou konkrétny klient cestuje
  • Môžete pridávať aj pracovníkov k jednotlivým cestovným kanceláriam, s ktorými komunikujete pri rezerváciach pre klientov

Multiužívateľský režim

  • Pokiaľ má vaša cestovka viac zamestnancov, tak každý zamestnanec môže mať svoj užívateľský účet, pod ktorým pracuje
  • Máte prehľad o tom, kto akých zákazníkov vybavuje a v akom štádiu je ich rezervácia