Tím CeSYS

Tím CeSYS tvoria ľudia, ktorí sa pohybujú dlhodobo v cestovnom ruchu a zároveň sú odborníkmi v oblasti informačných technológií. Vieme tieto prednosti skĺbiť dohromady a prinášať tak zmysluplné a efektívne riešenie pre cestovný ruch - produkt CeSYS.

Dôležité kontakty