Vlastné exporty dát vrátane možnosti on-line komunikácie

Ak disponujete dátami vašich produktov v elektronickej podobe a zároveň Váš rezervačný systém umožňuje on-line komunikáciu s ďalšími systémami, napríklad na základe webových služieb (webservices), odporúčame využiť na implementáciu vašich dát do CeSYS našej služby CeSYS Online.

Čo je CeSYS Online

CeSYS online je rozširujúca služba systému CeSYS umožňujúca vytvorenie online komunikácie medzi rezervačným systémom cestovnej kancelárie a systémom CeSYS, respektíve jeho užívateľov

Komu je určená služba CeSYS Online

Služba CeSYS Online je určená všetkým cestovným kanceláriám, ktoré majú záujem:

  • zefektívniť distribúciu svojich produktov na trhu (províznym predajcom i koncovým zákazníkom)
  • zjednodušiť proces rezervácie a znížiť náklady na jej administratívne vybavenie
  • získať nové predajné miesta a možnosť cielene propagovať svoj produkt
  • ušetriť náklady za vývoj, marketing a distribúciu vlastného online B2B riešenia
  • stať sa súčasťou najrýchlejšie sa rozvíjajúceho predajného systému

Ako funguje služba CeSYS Online

Služba CeSYS Online funguje na princípe komunikácie v reálnom čase medzi rezervačným systémom cestovnej kancelárie a systémom CeSYS, respektíve CeSYS Vyhľadávača (B2B), a skladá sa z nasledujúcich častí:

  • Overenia dostupnosti produktu
  • Vytvorenia obcie na produkt s pridelením rezervačného čísla a doby expirácie obcie
  • Online rezervácie produktu

Mám záujem o službu CeSYS Online

V prípade vášho záujmu nás prosím kontaktujte na čísle +421 34 651 66 14 alebo kedykoľvek 0902 899942 e-mail info@cestovnysystem.sk.