Tip na výlety v destinácii

CeSYS spolupracuje s cestovným portálom TIXIK.com. Užívatelia CeSYSu tak môžu ponúknuť svojím klientom ku kúpe zájazdu tiež možnosť on-line tvorby výletov v ich cieľovej destinácii alebo získanie ďaľších informáciíí o širšom okolí lokality, kde zamýšľajú stráviť svoju dovolenku.

Tixik.com je cestovná platforma s globálnym dosahom. Zhromažďuje informácie o turistických zaujímavostiach a cestovných službách z 236 krajín a teritórií celého sveta. Informácie poskytuje aj prostredníctvom tisícov partnerských webov a mesačne sa tak dostanú k 3 miliónom čitateľov v 30 jazykoch.

TIXIK.com získa recipročne možnosť vkladania agregovaných zájazdov od väčšiny slovenských cestovných kancelárií k množstvu lokalít na svoj portál, čím doplní informačné portofólio ponúkaných služieb cestovateľom.

Návod k nastaveniu tejto funcionality nájdete tu: http://us1.campaign-archive2.com/?u=98ff7aa68c3af1e4cb1804041&id=59f2742a26&e=d1feb7cfe5