Rezervácie a zmluvy

Modul rezervácie a zmluvy obsahuje evidenciu všetkých informácií týkajúcich sa vašich obchodných prípadov, ktoré spracovávate kompletne v systéme CeSYS, tzn. evidencia klientov, on-line rezervácií a cestovných zmlúv. Ďalej potom kontaktné údaje všetkých cestovných kancelárií a informácie o vašej cestovnej agentúre -tieto informácie sa prepisujú do hlavičky cestovných zmlúv.

Nástroje v Rezerváciach a zmluvách

 

  • Evidencia zmlúv

    • Zmluvy - tvorba nových evidenčných listov cestovných zmlúv a tvorba ostrých cestovných zmlúv
    • Klienti - tvorba kariet klientov

    • Cestovné kancelárie - evidencia všetkých cestovných kancelárií v CeSYSe vrátane dôležitých informácií potrebných k vytvoreniu cestovnej zmluvy (obchodné informácie, platobné informácie atď.)

    • Cestovná agentúra - karta obsahujúca informácie o Vašej cestovnej agentúre potrebné k vytvoreniu cestovnej zmluvy (obchodné informácie, číslovanie zmlúv atď)
  • Evidencia rezervácií - evidencia a prehľad realizovaných rezervácií