Vývoj ceny zájazdu

Pripravili sme pre všetkých užívateľov CeSYSu novú funkciu do CeSYS Vyhľadávač a to sledovanie vývoja ceny zájazdu v čase. Môžete teda teraz pomocou prehľadného grafu sledovať vývoj ceny jednotlivých zájazdov.

Graf s vývojom ceny nájdete v CeSYS Vyhľadávači po rozkliknutí konkrétneho zájazdu pod ikonkou grafu vedľa ceny zájazdu. Pre lepšiu prehľadnosť tak ako je to bežné pri všetkých novinkách v CeSYSe.